Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ZakazanyDlugopis.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, na jakich gromadzimy oraz przetwarzamy dane osobowe, podczas korzystania z usług naszego Sklepu zakazanydlugopis.pl. Prosimy, by przed rozpoczęciem korzystania z usług naszego Sklepu zakazanydlugopis.pl. zapoznać się z niniejszą Politykę Prywatności oraz Polityką Cookies. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące naszej Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies prosimy kierować na adres kontakt@zakazanydlugopis.pl

I. W jaki sposób gromadzimy dane?
1. Podczas tworzenia, używania lub zmiany konta użytkownika, składania zamówienia, dostarczane nam są informacje, takie jak:
– imię oraz nazwisko,
– adres,
– nazwa użytkownika,
– numer telefonu,
– adres email.

2. Istnieje możliwość korzystania z naszego Sklepu w sposób anonimowy. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w naszym Sklepie.

3. Funkcje i cele oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca:
zakazanydlugopis.pl jest MICHAEL PIETRAS sp. z o. o.; ul. Wędrowna 6/91; 20-819 Lublin; NIP: 7123428839; KRS: 0000943875

II. W jaki sposób przetwarzamy dane?
1. Dane, które otrzymujemy, przetwarzane są przez nas w następujących celach:
• zapewnienie możliwości złożenia zamówienia w Sklepie,
• zapewnienie możliwości dostępu do konta klienta,
• zapobieganie działaniom bezprawnym lub sprzecznym z naszym Regulaminem,
• ulepszanie naszych usług.

2. W każdej chwili można zakończyć korzystanie z usług naszego Sklepu, zamknąć swoje konto lub cofnąć zgodę na otrzymywanie korespondencji od nas. W tym celu prosimy o przesłanie informacji na adres kontakt@zakazanydlugopis.pl

3. Nie udostępniamy Państwa danych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody, chyba że zachodzi sytuacja, w której jesteśmy do tego zobowiązani na mocy obowiązujących przepisów prawa.

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych przetwarzanych przez nasz Sklep oraz prawo do ich poprawiania lub usunięcia. W tym celu prosimy o przesłanie informacji na adres kontakt@zakazanydlugopis.pl

III. W jaki sposób chronimy dane?
1. Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną istnieje standardowe ryzyko związane z wykorzystaniem sieci Internet i zaleca się przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

2. Ze swojej strony stosujemy następujące środki mające na celu ochronę oraz poprawę bezpieczeństwa Twoich danych:
– certyfikat SSL

3.Podejmujemy intensywne działania, by chronić naszych użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem do ich danych, a także nieautoryzowaną zmianą, ujawnieniem lub unicestwieniem przetwarzanych przez nas danych.

IV. Postanowienia końcowe
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MICHAEL PIETRAS sp. z o. o.; ul. Wędrowna 6/91; 20-819 Lublin;
2) kontakt w sprawie przetwarzanych danych osobowych – kontakt@zakazanydlugopis.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.